credit@elishka

Při projíždění bretaňským venkovem jsem našel tabule označující začátky a konce obcí převrácené vzhůru nohama. V prvním okamžiku mě napadlo, že si nějaký vtipálek chtěl vystřelit ze svých spoluobčanů. S přibýva-jícím počtem navštívených vesnic počet obrácených tabulí vzrůstal a ve mně zahlodala pochybnost. Obrátit jednu tabuli o sto osmdesát stupňů vyžaduje jistý čas, zručnost i adekvátní nářadí; kdo by plýtval časem a energií na převracení x desítek tabulí?

Začal jsem pátrat a zjistil, že má pochybnost byla namístě. Dozvěděl jsem se, že silniční tabule s názvy patnácti tisíc francouzských obcí neotočili žádní vandalové, nýbrž odboráři. Akcí s půvabným označením Svět naruby protestovali zástupci dvou největších francouzských odborových svazů zemědělců proti zvýšení ceny zemědělské nafty a dalším zdražováním iniciovaným Evropskou unií. V tiskové zprávě zemědělci tvrdí: Farma s názvem Francie má po krk nových příkazů, jež si často protiřečí, krátkodechých opatření či ideologicky motivovaných rozhodnutí, která neberou ohled na vědu ani na naši hospodářskou realitu.

V pondělí se k francouzským zemědělcům přidali Němci. Vzali to s německou důkladností a vzhůru nohama neobrátili ukazatele, nýbrž celou zemi. Tisíce traktorů zablokovaly velká města i dálniční vjezdy a život v Německu se zastavil.

Nejsou ti zemědělci maličko sobečtí, když chtějí místo planety zachránit sami sebe?

Deník Metro 10. 1. 2024