credit@elishka

V  nekrologu Milana Kundery, jenž vyšel 13. července v předním francouzském deníku Ouest-France, se píše: „V červenci 1975 dorazil (Kundera) se svou ženou Věrou do Rennes. Československo maršála Tita mu povolilo vyjet do Francie na 730 dní.“

Když před třiceti lety přestal Kundera poskytovat rozhovory a na zbytek života se stáhl do ústraní, byl jeho krok motivován nejen touhou „zmizet za svým dílem“, ale i odporem k masmédiím. V eseji Zneuznávané dědictví Cervantesovo z roku 1986 Kundera píše: „Román (jako ostatně celá kultura) se ocitá čím dál víc v rukou médií; a média, tito agenti planetárního sjednocení, (…) distribuují do celého světa stejné simplifikace, stejná klišé, ta, která jsou s to být přijata největším množstvím, všemi, celým lidstvem.“ Duch románu je naproti tomu podle Kundery „duchem složitosti. Každý román říká čtenáři: ,Věci jsou složitější, než si myslíš.‘ To je věčná pravda románu, ale je ji čím dál méně slyšet v hluku jednoduchých a rychlých odpovědí, které předcházejí otázku a vylučují ji.“

Ve svých knihách kladl Kundera otázky a nenabízel jednoznačné odpovědi, protože moudrostí románu pro něho byla „moudrost nejistoty“. K perspektivám žánru řekl: „Chce-li ještě objevovat, co není objeveno, chce-li ještě pokročit dál jakožto román, nemůže to dělat než navzdory a proti pokroku světa.“ Před dvěma týdny se vizionář Kundera zařadil mezi nesmrtelné.

Deník Metro 26. 7. 2023