Když v sobotu v podvečer vyhlásil francouzský premiér Édouard Philippe přijetí zákona o důchodové reformě za pomoci ústavního článku 49-3, byl jsem zrovna v Paříži. Onen článek umožňuje přijmout vládní návrh zákona bez parlamentního hlasování. S reformou spočívající v zavedení bodového důchodového systém nesouhlasí většina Francouzů a od prosince se proti ní stávkuje i demonstruje; hodnotu bodu bude moci vláda upravovat podle blíže neurčených makroekonomických kritérií a tomu, že by ji zvyšovala, nikdo nevěří…

Zatímco jsme s přítelem Paulem v centru Paříže hledali restauraci, kde bychom povečeřeli, zazněla na sociálních sítích informace o aplikaci článku 49-3 provázená výzvou ke shromáždění před francouzským parlamentem. Rozhodli jsme se tak vyrazit napřed na náměstí Svornosti, k němuž z protějšího břehu Seiny shlíží sloupové průčelí parlamentu. Ústí mostu uzavíral policejní kordón propouštějící lidi zvolna dovnitř. Most jsme přešli a na protilehlém konci narazili na další policejní zátaras. Nikoho nepouštěli dál a dav skandoval: „Ludvíkovi XVI. sťali hlavu, s Macronem si dáme repete!“

Po návratu zpět jsme zjistili, že ani tu se už ven z mostu nedostaneme. Pokusy prorazit obklíčení odměňovali četníci ranou obuškem.

Když nás zhruba po dvou hodinách muži zákona propustili z pasti, promrzlí a vyhladovělí jsme se vrátili do centra Paříže. Toho dne jsme večeřeli krátce před půlnocí. Mohli jsme ale dopadnout i hůř, co říkáte?

Deník Metro, 4. 3. 2020